Oproep enquête

Oproep:

Mijn naam is Bo Lingier en ik zit in mijn laatste jaar Humane Wetenschappen in het Sint-Jozefscollege te Torhout. Voor het vak gedragswetenschappen kreeg ik de opdracht een onderzoeksopdracht te maken. Mijn interesse gaat uit naar ‘autisme bij volwassenen’. Voor mijn praktisch deel heb ik een enquête opgesteld. Het is de bedoeling dat ca 10 volwassenen met een autismespectrumstoornis deze invullen.

De enquête is online en volledig anoniem. http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=267165

Vriendelijke groet,
Bo Lingier